najlepszy blog z grami i zabawami dla dzieci

Recent Posts

Creativity in practice, discovering what exactly is experiencing :)

Creativity in practice, discovering what exactly is experiencing :)

Psychologist Jerome S. Bruner* said: “…the most effective way of learning is learning together with adults and peers”. Many times he stated that children most effectively learn through experimenting. Creativity is a feature which is very welcome in the times that we live in, but […]

Kreatywność w praktyce, czyli odkrywanie czym jest doświadczanie :)

Kreatywność w praktyce, czyli odkrywanie czym jest doświadczanie :)

Psycholog Jerome S. Bruner* mówił: „…najefektywniejsze jest uczenie się wspólne z dorosłymi i rówieśnikami”. Wielokrotnie podkreślał jednak fakt, że dziecko najefektywniej uczy się przez doświadczenie. Kreatywność to cecha pożądana w dzisiejszym świecie, ale zadbać o jej rozwijanie należy bardzo wcześnie. Nabywanie poczucia sprawstwa – ważny […]

X-MAS in the Get Dirty style

X-MAS in the Get Dirty style

Christmas time is probably the most magical time of the year. It is wonderful to be able to spend this time with your family also while doing something creative here are some ideas which we have prepared for you 🙂 It’s snowing let’s make a […]