najlepszy blog z grami i zabawami dla dzieci

Kreatywność w praktyce, czyli odkrywanie czym jest doświadczanie :)

Kreatywność w praktyce, czyli odkrywanie czym jest doświadczanie :)

Psycholog Jerome S. Bruner* mówił: „…najefektywniejsze jest uczenie się wspólne z dorosłymi i rówieśnikami”. Wielokrotnie podkreślał jednak fakt, że dziecko najefektywniej uczy się przez doświadczenie. Kreatywność to cecha pożądana w dzisiejszym świecie, ale zadbać o jej rozwijanie należy bardzo wcześnie.

Nabywanie poczucia sprawstwa – ważny aspekt wszelkich twórczych zajęć
Świadomość tego, że to ja sam jestem autorem tego, co robię jest bardzo ważna. Budowana jest podczas wszelkich zabaw plastycznych, podczas których dzieci odkrywają co to znaczy tworzyć/kreować. Dzieci uczą się, że mają realny wpływ, popełniają błędy, pojawiają się przeszkody do pokonania, a to w efekcie daje im możliwość podejścia krytycznego wobec siebie, dzięki czemu dziecko nie boi się reagowania i radzenia sobie z powstałymi trudnościami bądź przeszkodami w życiu.

Poczucie sprawstwa jest podłożem realistycznej samooceny, poczucia własnej wartości i odwagi w poznawaniu świata oraz samodzielności i wytrwałości w działaniu, dlatego jest ono tak istotne.

Irena Adamek (Profesor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki) mówi, że „nadeszła era innowacyjnego kształcenia”. Najważniejsze dla naszych dzieci jest to, aby były w stanie w sposób bardziej elastyczny i samodzielny dążyć do poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania w życiu. Ale wszyscy rodzice muszą zdać sobie sprawę z tego, że już od wczesnych etapów dorastania ważne jest eksperymentowanie, badanie, sprawdzanie, a następnie podejmowanie ryzyka oraz ponoszenie za to odpowiedzialności co w konsekwencji prowadzi do tego, że nasze maluchy stają się osobami dorosłymi potrafiącymi sobie poradzić w życiu. Dorastanie jest bowiem procesem złożonym oraz wieloetapowym.
Dążenie do wychowania dziecka świadomego oraz utalentowanego na swój indywidualny, unikatowy sposób daje nam niesamowitą radość oraz satysfakcję, że daliśmy radę!

Wśród dzieci wszystko sprowadza się do kreatywności, czyli innymi słowy ciekawości – sprawdzeniu jak ten świat działa, funkcjonuje i jakie rządzą nim prawa. Jedyną możliwością sprawdzenia tego jest doświadczanie i eksperymentowanie. Wszystkie te czynniki wpływają na samorealizację w późniejszym życiu. Dzięki chęci poznawania świata dziecko w sposób samoistny uczy się jak w sposób elastyczny reagować na zmienność szybkiego tempa życia.
Irena Adamek pisze: “Kreatywność to nieodzowny atrybut życia człowieka współczesnego i przyszłości“. Tego się trzymajmy, drodzy rodzice! I pokażmy swoim dzieciom na czym ta kreatywność polega 🙂

Poniżej przedstawiamy pomysły na to, aby dziecko czuło, że ono tu rządzi…  🙂

Kap kap
Zabawa w Stwórcę, czyli sami będziemy z dzieckiem sprawcami deszczu. Potrzebne będą: folia ochronna wyłożona pod sztalugą, przypięty do niej kawałek papieru. Klej lub taśma klejąca do przyklejenia rożnych kształtów: drzewa, kwiaty, dom, samochód. Słoik z woda zabarwiony niebieskim barwnikiem spożywczym, a także zakraplacz. Starsze dzieci mogą samodzielnie powycinać kształty.
Dziecko ma samo zakraplać krople deszczu na wybrane przedmioty.

Cel:
Ćwiczenie chwytu szczypcowego, dzieci starsze samodzielnie wycinające nożyczkami trenują koordynację bileteralną. Pozycja przy skraplaniu wody wzmacnia ramiona i tułów, a także siłę palców i koordynację kciuka i palców: wskazującego i środkowego.

Ćwiczenia z młotkiem, czyli budujemy dom
Zabawa polega na wbijaniu piłeczek (mogą być golfowe lub inne np kauczukowe o podobnej wielkości) w styropian lub glinę. Do zaznaczenia miejsca potrzebne będą naklejki, które dziecko samo może wybrać i przykleić. Przyda się również dziecięcy młotek. Trudność polega na tym, ze początkowo dziecko powinno używać r​ę​ki niedominującej przy podnoszeniu piłki​​ i jej wbiciu w styropian. Dopiero dobicie piłki głębiej może zrobić już swoją ręką dominującą. Dzi​e​ciom, którym udaje się to bez problemu, można zaproponować wbijanie więcej niż jednej piłeczki.

Cel:
Kontrola ruchu dłoni, która polega na precyzji oraz odpowiedniej sile i prędkości uderzenia, a także zwiększenie siły nadgarstka. Dodatkowo trenowanie koordynacji oko-ręka, ale również ćwiczenie na stabilizację ręki, które jest wymagane przy ruchu na odległość.

*Prowadził badania nad tym jakie są procesy poznawcze w przypadku uczenia się dzieci. Prekursor rozwoju poznawczego u dzieci.
Krótka notatka na temat kreatywności napisana na podstawie książki pod redakcją naukową Ireny Adamek oraz Józefy Bałachowicz, „Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka”, 2014, Impuls.